برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
خیابان بهار
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 140متر مربع
قیمت فروش 2.3 میلیارد تومان
کد ملک 277
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک خانه دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 195متر مربع
قیمت فروش 68 میلیارد تومان
کد ملک 276
برای فروش
اسلایدر عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش توافقی
کد ملک 275
برای فروش
اسلایدر عکس
ویلا
ویلا
شهرک خانه دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 195متر مربع
قیمت فروش 63 میلیارد تومان
کد ملک 274
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 195متر مربع
قیمت فروش 68 میلیارد تومان
کد ملک 273
برای فروش
بوستان غربی
بوستان غربی
بوستان غربی
بوستان غربی
بوستان غربی
بوستان غربی
بوستان غربی
بوستان غربی
بوستان غربی
بوستان غربی
بوستان غربی
بوستان غربی
10 عکس
آپارتمان
آپارتمان
بوستان غربی
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 350متر مربع
قیمت فروش 32 میلیارد تومان
کد ملک 271
برای فروش
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
3 عکس
زمین مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ __
زیر بنا __
قیمت فروش 49 میلیارد تومان
کد ملک 267
برای فروش
شهرک خانه دریا
شهرک خانه دریا
شهرک خانه دریا
شهرک خانه دریا
شهرک خانه دریا
شهرک خانه دریا
شهرک خانه دریا
شهرک خانه دریا
شهرک خانه دریا
شهرک خانه دریا
شهرک خانه دریا
شهرک خانه دریا
10 عکس
ویلا
ویلا
شهرک خانه دریا
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 72 میلیارد تومان
کد ملک 268
برای فروش
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
خط دریا
5 عکس
آپارتمان
آپارتمان
خط دریا
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.2 میلیارد تومان
کد ملک 269
برای فروش
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
اسلایدر عکس
5 عکس
منزل مسکونی
اتاق خواب __
پارکینگ دارد
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 266